logo

Swing v české hudbě

I. - úvodní informace
Název:
Swing v české hudbě
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s érou swingu v české hudbě. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechové písně David a Goliáš, Život je jen náhoda
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Seznámení s érou swingu v české hudbě.
Poslech písní David a Goliáš, Život je jen náhoda
Výuka písně Život je jen náhoda.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jazzjazz ikona zvuk
rozsvítit světloswitch on the light ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
Zastřete žaluzie.Draw the blinds. ikona zvuk poznamka
nacismusnazism ikona zvuk
swingswing ikona zvuk
orchestrorchestra ikona zvuk
jazzový orchestrjazz orchestra ikona zvuk
Píseň zlidověla.The song became popular. ikona zvuk