logo

Jazz v české hudbě

I. - úvodní informace
Název:
Jazz v české hudbě
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s érou jazzu v české hudbě. [Diskuze nad tématem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechová píseň Klobouk ve křoví - interpretace Voskovec a Werich a Klobouk ve křoví v podání skupiny Lucie

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.


Hlavní část
Seznámení s érou jazzu v české hudbě.
Výuka písně klobouk ve křoví.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jazzjazz ikona zvuk
tabuleboard ikona zvuk
magnetická tabulemagnetic board ikona zvuk
swingswing ikona zvuk
představitelé jazzurepresentatives of jazz music ikona zvuk
jazzová improvizacejazz improvisation ikona zvuk
jazzový orchestrjazz orchestra ikona zvuk
houba (na utírání tabule)sponge ikona zvuk
pochodový jazzmarch jazz ikona zvuk
klasický jazzclassical jazz ikona zvuk