logo

Rytmus, metrum, tempo I

I. - úvodní informace
Název:
Rytmus, metrum, tempo I
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si zopakuje a prohloubí znalosti hudební teorie. [Interaktivní test.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny,]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Práce s interaktivním testem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes
- poslechové skladby Igor Stravinskij – Svěcení jara, Leoš Janáček – Sýček neodletěl.

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Zopakování pojmů hudební teorie.
Zavedení nových pojmů.
Poslech skladeb Igor Stravinskij – Svěcení jara, Leoš Janáček – Sýček neodletěl.
Práce s rytmem - poslech, opakování rytmu, vytleskávání...
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vytleskejte tento rytmus.Clap this rhythm. ikona zvuk
rytmusrhythm ikona zvuk
Vyťukejte rytmus.Tap the rhythm. ikona zvuk
Poslouchej rytmus.Listen to the rhythm. ikona zvuk
Vytleskejte rytmus.Clap the rhythm. ikona zvuk
Vytleskejte rytmus svého jména.Clap the rhythm of your name. ikona zvuk
rytmus - sled různě dlouhých not a pomlkrhythm - a sequence of notes and rests of different measure ikona zvuk
těžká dobastrong beat ikona zvuk
Vytleskejte rytmus této písně.Clap the rhythm of this song. ikona zvuk
lehká dobalight beat ikona zvuk
výrazný rytmusa strong rhythm ikona zvuk
polyrytmusa semirhythm ikona zvuk