logo

Česká populární (neartificiální) hudba - od začátku druhé světové války do konce 50. let

I. - úvodní informace
Název:
Česká populární (neartificiální) hudba - od začátku druhé světové války do konce 50. let
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s českou populární hudbou od začátku druhé světové války do konce 50. let. [Diskuze nad tématem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- notebook s připojením k internetu
- dataprojektor
- poslechové písně Škoda lásky, Krajina posedlá tmou

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Seznámení s českou populární hudbou od začátku druhé světové války do konce 50. let.
Poslech písní Škoda lásky, Krajina posedlá tmou
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Anglická slovíčka jsou postupně psány na tabuli s odpovídajícími českými ekvivalenty.
Závěr
Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivního testu..
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
budovatelské písněsocialist songs ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Na shledanou.Goodbye. ikona zvuk
Neruš!Don't disturb! ikona zvuk
notový sešita music notebook ikona zvuk
Poslouchejte toho, kdo hovoří.Listen to the person who is talking. ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
Zpívej nahlas.Sing out loud. ikona zvuk
Otevřete si notový sešit.Open your music notebooks. ikona zvuk
Poslouchejte ukázku.Listen to the exptract. ikona zvuk