logo

Česká populární (neartificiální) hudba - od začátku 20. století do začátku druhé světové války

I. - úvodní informace
Název:
Česká populární (neartificiální) hudba - od začátku 20. století do začátku druhé světové války
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s českou populární hudbou od začátku 20. Století do začátku druhé světové války [Diskuze nad tématem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Poslech.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes
- poslechová píseň V domě straší duch, Řeka hučí

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výklad - česká hudba od začátku 20. Století do začátku druhé světové války.
Poslech písení V domě straší duch a Řeka hučí.
Anglická slovíčka jsou postupně psány na tabuli s odpovídajícími českými ekvivalenty.
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
poslechové skladbycompositions for listening (exercise) ikona zvuk
Zvoní na hodinu.The bell is ringing for the lesson. ikona zvuk
Zvoní na přestávku.The bell is ringing for break. ikona zvuk
druhá světová válkathe Second World War ikona zvuk
kabaretcabaret show ikona zvuk
Zvoní.The bell is ringing. ikona zvuk
trampské písněcampers' songs ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
režisérdirector ikona zvuk
Poslouchej.listen ikona zvuk