logo

Česká populární (neartificiální) hudba

I. - úvodní informace
Název:
Česká populární (neartificiální) hudba
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s českou populární hudbou konce 19. století [Diskuze nad tématem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování českých výrazů k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes
- poslechová píseň Po starých zámeckých schodech

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Přiřazování českých výrazů k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Ověření dosaažených cílů.
Zhodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
polkapolka ikona zvuk
poslechlistening ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
dechovkabrass band ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
kupletcabaret song ikona zvuk
šantánsecond-rate nightclub ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
přehledoverview/summary/outline ikona zvuk poznamka
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
posluchačlistener ikona zvuk