logo

Počátky hudebních dějin v Čechách

I. - úvodní informace
Název:
Počátky hudebních dějin v Čechách
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudebními dějinami od dob Velké Moravy po dobu husitskou [Diskuze nad tématem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím dataprojektoru.
Učební pomůcky:
Doprovodný hudební nástroj.
Počítač s připojením k internetu.
Dataprojektor.
Ukázkové skladby-Hospodine, pomiluj ny, Kyrie eleison, Svatý Václave, Dřěvo sě listem odívá, Ktož jsú boží bojovníci

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Přiřazení anglických názvů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
poslechnout si ukázkulisten to the extract ikona zvuk
poslechové skladbycompositions for listening (exercise) ikona zvuk
hudební dějinyhistory of music ikona zvuk
středověkthe Middle Ages ikona zvuk
poslechová skladbaa composition for listening ikona zvuk poznamka
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
vrcholný středověkthe High Middle Ahes ikona zvuk
středověká hudbamedieval music ikona zvuk
raný středověkEarly Middle Ages ikona zvuk
Čím se vyznačuje doba středověku?What is the Meddieval period characterised by? ikona zvuk
kultura středověkuMedieval culture ikona zvuk