logo

Proč máme ve škole hudební výchovu

I. - úvodní informace
Název:
Proč máme ve škole hudební výchovu
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák chápe potřebu výuky hudební výchovy v devátém ročníku ZŠ [Diskuze nad tématem]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům v interaktivním testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze.
  • Frontální práce s interaktivní tabulí.
Učební pomůcky:
Notebook.
Interaktivní tabule.
Interaktivní test Hot Potatoes.

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- zopakovánítoho, co žáci znají z předchozí výuky hudební výchovy
- žáci diskutují, zda je z jejich hlediska opravdu hudební výchova důležitá a proč
- přiblížení potřebnosti hudební výchovy
- opakování známých písní
Výuka probíhá v češtině, vybrané výrazy doplnit anglickými.
Závěr
Zhodnocení hodiny.
Společné přiřazování anglických výrazů k českým výrazům v interaktivním testu Hot Potatoes.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
výukateaching / lesson ikona zvuk poznamka
hudbamusic ikona zvuk
píseňsong ikona zvuk
zpěvsinging ikona zvuk
zpěvníksongbook ikona zvuk
úvodní hodinathe introductory lesson ikona zvuk
Posaďte se, prosím.Sit down, please. ikona zvuk
diskuzediscussion ikona zvuk
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
Posaďte se do kruhu.Sit down in a circle. ikona zvuk
Pokusme se nyní o zpěv.Let's try to sing. ikona zvuk
Kterou píseň zazpíváme?Which song are we going to sing? ikona zvuk
zpěv bez hudebního doprovodusinging without accompaniment ikona zvuk