logo

Hudba středověku - gregoriánský chorál

I. - úvodní informace
Název:
Hudba středověku - gregoriánský chorál
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Předat studentům informace o typech a funkci hudby v tomto období. [Vyplnění kvízu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickými výrazy pro důležité pojmy z oblasti hudby středověku [Soutěž v hledání anglicko-českých ekvivalentů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • soutěž, výklad, soustředěný poslech
Učební pomůcky:
dataprojektor, PC, časová přímka s obrázky, karty se slovy, svíčka, nakopírované listy s kvízem (se svolením převzato od autorky - kolegyně Veroniky Waldhansové)

Popis hodiny
Úvod
Návaznost na minulou hodinu věnovanou rozdělení časové přímky na jednotlivá období a umělecké slohy – na tabuli je časová přímka doplněná obrázky studentů zachycující skutečnosti typické pro určitý sloh nebo důležité osobnosti a události daných časových úseků. Učitel anglicky popíše časovou přímku – názvy uměleckých slohů a typické znaky s odkazem na obrázky.


Hlavní část
Krátký úvod učitele o hudbě středověku a její souvislosti s křesťanstvím doplněný obrázky zachycujícími prostředí kláštera a kostela. Na tabuli jsou umístěny karty s důležitými pojmy v angličtině, průběžně jsou doplňovány dalšími. Učitel vysvětlí funkci této hudby. Poté se studenti mají pokusit uklidnit a vyslechnout ukázku gregoriánského chorálu. V místnosti jsou zataženy záclony, na zemi je uprostřed umístěna svíčka – pokus navodit soustředěnou atmosféru. Následuje diskuse se studenty, jak se jim dařilo soustředit se, jak se jim ukázka poslouchala, zda se jim líbila. Učitel pomůže studentům vyvodit základní hudební znaky tohoto typu hudby a pochopit jejich smysl a funkci.

Závěr
Studenti vyplní pracovní list, jehož správné odpovědi dávají výsledek kvízu – slovo „gregoriánský chorál“. Poté se rozdělí na dvě skupiny, každá dostane polovinu karet z tabule s anglickými slovy a polovinu karet z obálky, která obsahuje české významy těchto pojmů (podle počtu studentů dodáme i další slova z oblasti hudby, aby pojmů bylo dost). Skupiny mají mezi sebou „obchodovat“ s kartami – v co nejkratším čase se pokusit vyměnit s druhou skupinou slova tak, aby jim ve stanoveném časovém limitu vzniklo co nejvíce správných anglicko-českých dvojic.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednohlasmonophony ikona zvuk
středověký hradmedieval castle ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
kláštermonastery ikona zvuk
lomený obloukpointed arch ikona zvuk
duchovní hudbasacred music ikona zvuk
soustředit se na poslech hudbyconcentrate on the listening of music ikona zvuk
notacenotation ikona zvuk
křesťanstvíchristianity ikona zvuk