logo

Hudební nástroje - poslech

I. - úvodní informace
Název:
Hudební nástroje - poslech
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky poznávat hudební nástroje sluchem [Žáci vnímají při poslechu hudební nástroje.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Načit žáky anglická slovíčka souvisejcí s polechem hudby a hudebními nástroji. [Žáci znají anglická slovíčka týkající se poslechu a rozpoznávání hudebních nástrojů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Poslech hudby
  • Práce ve skupinách
  • Ústní zkoušení
Učební pomůcky:
CD přehrávač, keyboard, obrázky hudebních nástrojů, kartičky se slovy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem výuky.
Hlavní část
Zkoušení žáků - poznávat naučené hudební nástroje česky i anglicky - využití anglických kartiček na nástěnce. Skupinová práce - opakování hudebních nástrojů (vykreslování obrázků z hudebními nástroji, přiřazování kartiček s českými i anglickými názvy). Poslech hudby - Zimní serenáda: insrukce, jak správně vnímat a poslouchat hudbu. Instrukce učitel podává ústní formou česky i anglicky, přitom anglická slovíčka jsou napsaná na tabuli.
Závěr
Zpěv naučených písní. Zhodnocení hodiny a splněných cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kytaraguitar ikona zvuk
hudební nástroj, hudební nástrojea musical instrument, musical instruments ikona zvuk
klavírpiano ikona zvuk
příčná flétnaflute ikona zvuk
housleviolin ikona zvuk
buben, bubnya drum, drums ikona zvuk
saxofonsaxophone ikona zvuk
Poslouchej hudbu!Listen to the music. ikona zvuk
Které nástroje slyšíš?Which musical instruments can you hear? ikona zvuk
Vyjmenuj hudební nástroje!Name musical instruments. ikona zvuk
Nakresli nějaký hudební nástroj!Draw a musical instrument. ikona zvuk
Předváděj hru na hudební nástroj!Mime that you are playing on a musical instrument. ikona zvuk