logo

Hudební nástroje (ostatní)

I. - úvodní informace
Název:
Hudební nástroje (ostatní)
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát hudební nástroje patřící do skupiny ostatních. [Žáci umí vyjmenovat a poznávat hudební nástroje patřící do skupiny ostatních.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy pro další hudební nástroje. [Žáci znají anglická slovíčka pro hudební nástroje patřící do skupiny ostatních.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s kartičkami
  • práce na PC a s encyklopedií - skupinová práce
  • výukové hry
Učební pomůcky:
PC, encyklopedie, obrázky hudebních nástrojů,karticky s názvy hudebních nástrojů

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, administrativní záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny. Opakování hudebních nástrojů z dřívější hodiny. Opakování anglických slovíček umístěných na nástěnce.
Hlavní část
Seznámení žáků s ostatními hudebními nástroji- klávesové, bicí. Skupinová práce žáků - vyhledávání dle obrázků s anglickými názvy, které jsou umístěny ve třídě, názvy hudebních nástrojů. Část dětí vyhledává v encykolopedii a druhá část na internetu. Následuje práce s kartičkami a obrázky. Nejprve si hudební nástroje pojmenujeme česky i anglicky po té pracují žáci samostatně. Na kartičkách jsou české a anglické názvy, žáci je přiřazují k příslušnému obrázku, na němž je daný hudební nástroj.
Závěr
Hra na muzikanty - vybraný žák předvádí pantomimicky hru na hudební nástroj. Žák, který uhodne převáděný hudební nástroj zvedne kartičku s anglickým i českým názvem.
Zhodnocení průběhu hodiny a splněných cílů, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
klavírpiano ikona zvuk
kytaraguitar ikona zvuk
bicí hudební nástrojepercussion instruments ikona zvuk
strunystrings ikona zvuk
klávesykeys ikona zvuk poznamka
elektrická kytaraelectric guitar ikona zvuk
Opakujte!Repeat. ikona zvuk
buben, bubnya drum, drums ikona zvuk
tamburínatambourin ikona zvuk
zvonkohraglockenspiel ikona zvuk