logo

Smyčcové hudební nástroje

I. - úvodní informace
Název:
Smyčcové hudební nástroje
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát smyčcové hudební nástroje [Žáci znají smyčcové hudební nástroje]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát anglické výrazy pro smyčcové hudební nástroje [Žáci znají anglické výrazy pro smyčcové hudební nástroje]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • zpěv
  • vyhledávání na internetu a v encyklopedii
Učební pomůcky:
PC, encyklopedie, obrázky,karty, kytara

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny, opakování dechových nástrojů
Hlavní část
Formou frontální výuky seznámí učitelka žáky se smyčcovými nástroji. Užívá při tom anglická slovíčka, které mají žáci na kartách v lavicích. Žáci se poté rozdělí do skupin po dvou a vyhledávají smyčcové nástroje v encyklopedii a přiřazují vhodné kartičky s angl. názvy. Opět žáci zůstanou ve skupinách a stejné kartičky přiřazují k nakopírovaným obrázkům, které učitelka rozhází po třídě. Žáci tak mají možnost fomou výukové a zároveň pohybové hry zopakovat si anglická slovíčka.


Závěr
Na závěr následuje klidnější část hodiny - poslech - žáci poslouchají hudební skladbu zda v ní uslyší smyčcové nástroje. Na konci hodiny uvedou anglicý název slyšených smyčcových nástrojů. Následuje zhodnocení cílu a průběhu hodiny.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hudební nástroj, hudební nástrojea musical instrument, musical instruments ikona zvuk
smyčcové hudební nástrojestring instruments ikona zvuk
housleviolin ikona zvuk
violaviola ikona zvuk
violoncellocello ikona zvuk
kontrabasdouble bass ikona zvuk
encyklopedieencyclopeadia ikona zvuk
vystřihnout kartičkycut out the cards ikona zvuk
Housle patří mezi smyčcové nástroje.Violin is a member of the bowed string instruments. ikona zvuk
Jaký je rozdíl mezi hraním na housle a na violoncello?What is the difference between playing the violin and playing the cello? ikona zvuk