logo

Vánoční besídka

I. - úvodní informace
Název:
Vánoční besídka
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát symboly Vánoc. [Žáci umí vyjmenovat symboly Vánoc.]
  • Opakování koled a vánočních písní. [Žáci umí zpívat koledy a vánoční písně.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky angl. slovíčka týkající se symbolů Vánoc. [Žáci znají anglická slovíčka týkající se symbolu Vánoc.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • hry
  • zpěv s doprovodem klavíru a kytary
  • volný rozhovor
Učební pomůcky:
vánoční stromeček, zvonek, svíčky, rolničky, cukroví, klavír, orfovy nástroje, adventní věnec, dárky, karty s anglickými názvy

Popis hodiny
Úvod
pozravení česky i anglicky, organizační záleřitosti, seznámení žáků s cílem hodiny a průběhem hodiny
Hlavní část
Rozhovor mezi žáky a učitelem na téma Vánoce. Ve třídě je několik vánočním symbolů dle slovní zásoby. U každé věci, která se týká Vánoc, jsou kartičky s anglickými názvy, které učitelka i žáci užívají při společném rozhovoru. Následuje zpěv koled u stromečku s doprovodem klavíru nebo kytary a orfových nástrojů.
Závěr
Závěrem hodiny opakování formou pohybové a výukové hry, kdy učitelka řekne žákům anglický název vánočního předmětu a žáci si k danému předmětu stoupnou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dárek, dárkya present / presents ikona zvuk
svíčkacandle ikona zvuk
V prosinci jsou Vánoce.Christmas is in December. ikona zvuk
adventní věnecadvent wreath ikona zvuk
vánoční stromečekChristmas tree ikona zvuk
zvonekbell ikona zvuk
cukrovísweets ikona zvuk
Přeji vám krásné Vánoce a bohatého ježíška.I wish you Merry Christmas and that you get a lot of Christmas presents. ikona zvuk
VánoceChristmas ikona zvuk
rolničky jingle bells ikona zvuk