logo

Písně k táboráku

I. - úvodní informace
Název:
Písně k táboráku
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky zpívat táborové písně []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy týkající se táborových písní []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Zpěv
  • Poslech
Učební pomůcky:
Kytara, klavír, interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny, organizační záležitosti
Hlavní část
Povídání se žáky na téma prázdniny - tábory, dovolené apod., nácvik táborových trampských písní - Červená řeka, Parta z ranče Y, poslech trampských písní na internetu - interaktivní tabuli. Užívání vybraných anglických výrazů.
Závěr
Zhodnocení hodiny a splněných cílů, organizační záležitosti, rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
písně k táborákucampfire songs ikona zvuk
Zpíváme s kytarou.We are singing with the guitar. ikona zvuk
Zpíváme táborové písně.We are singing camp songs ikona zvuk
Zpíváme vesele.We are singing merrily. ikona zvuk