logo

Hudební soutěž

I. - úvodní informace
Název:
Hudební soutěž
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky jak se chovat při hudební soutěži. [Žáci ví jak se chovat při hudební soutěži.]
  • Naučit žáky jak soutěžit. [Žáci umí soutěžit.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy týkající se hudeb.soutěže. [Žáci znají anglické výrazy týkající se hudební soutěže.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • zpěv
  • poslech
  • hra na hudební nástroj
Učební pomůcky:
kytara, klavír, notebook

Popis hodiny
Úvod
Uvítání, seznámení s cílem a průběhem hodiny, organizační záležitosti
Hlavní část
Rozdělení žáků do pěveckých kategorií, úvodní proslov k soutěži, seznámení žáků s pravidly soutěže a
s hodnocením soutěžících. Vyučující při soutěži užívá anglických výrazů, které jsou napsané na tabuli. Během soutěže je zpětná vazba mezi učitelem a žákem v mluvním užívání anglických slovíček. Vlastní soutěžní část, kde žáci zpívají vybrané písně a následně jsou hodnoceny porotou body 1 - 5.
Závěr
Vyhlášení výsledků, ocenění výtězů, zhodnocení akce.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
Zpíváme vesele.We are singing merrily. ikona zvuk
Zpívej zpaměti.Sing by heart. ikona zvuk
hudební soutěžmusic competition ikona zvuk
Vyber si písničku.Choose a song. ikona zvuk
bod, bodya point, points ikona zvuk
soutěžcompetition ikona zvuk
Zazpívej sólo.sing solo ikona zvuk
spočítat bodycount the points ikona zvuk
Zpívej.sing ikona zvuk
hudební doprovodmusical accompaniment ikona zvuk