logo

Hudební soutěž- výběr

I. - úvodní informace
Název:
Hudební soutěž- výběr
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výběr žáků na hudební soutěž [Jsou vybráni žáci na soutěž.]
  • Opakování naučených písní [Žáci si zopakovali naučené písně.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy týkající se hudební soutěže [Žáci znají anglická slovíčka, která se týkají výběru žáků na hudební soutěž.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Zpěv
  • diskuze
Učební pomůcky:
kytara, klavír, notebook

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny.
Hlavní část
Výběr žáků na hudební soutěž, formou dobrovolného přihlášení.Seznámení žáků s anglickými slovíčky, upozornění žáků, že jsou slovíčka vyvěšeny na nástěnce. Učitel užívá anglická slovíčka při rozhovoru s žáky. Žáci se snaží užívat také slovíčka. Následuje zopakování všech písniček, které se žáci naučili. Následuje výběr písní, které budu soutěžící zpívat.
Závěr
Napsání seznamu žáků na soutěž, zhodnocení cílů a průběhu hodiny, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kytaraguitar ikona zvuk
klavírpiano ikona zvuk
Zpíváme s kytarou.We are singing with the guitar. ikona zvuk
Zpívej zpaměti.Sing by heart. ikona zvuk
hudební soutěžmusic competition ikona zvuk
Chceš zpívat v hudební soutěži?Do you want to sing in the music competition? ikona zvuk
Vyber si písničku.Choose a song. ikona zvuk
výběrchoice/selection ikona zvuk
píseňsong ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
My zpíváme píseň.We are singing a song. ikona zvuk poznamka
Kterou píseň zazpíváme?Which song are we going to sing? ikona zvuk
hudební doprovodmusical accompaniment ikona zvuk