logo

Koledy

I. - úvodní informace
Název:
Koledy
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát co je to koleda. [Žáci ví co je to koleda.]
  • Naučit žáky znát text a melodii koled Tichá noc, Nesem Vám noviny [Žáci umí zpívat Tichou noc a Nesem Vám noviny.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát anglická slova týkající se koled a jejich poslechu [Žáci znají vybraná slovíčka týkající se koled.]
  • Znát anglické názvy pro vybrané koledy [Žáci umí anglické názvy vybraných koled.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • hra na hudební nástroje a zpěv
  • poslech
  • vyprávění
Učební pomůcky:
klavír, Orfovy nástroje, CD přehrávač, text písní, karty s anglickými slovíčky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny
Hlavní část
Vyprávění o koledách - co jsou to koledy, jak vznikly,proč se zpívají na Vánoce. Užívání anglických výrazů, které jsou napsány na tabuli. Učitelka i žáci aktivně používají slovíčka při vyprávění a rozhovoru.
Následuje poslech koled. Žáci dostanou kartičky s anglickými i českými názvy dvou známých koled Nesem Vám noviny, Tichá noc, které si rozsříhají a položí na lavici. Jakmile uslyší některou z těchto dvou koled, zvedou kartičku se správným anglickým i českým názvem.
Závěr
Závěrem zpěv koled v doprovodu klavíru a orffových nástrojů, na které hrají žáci. Při zpěvu těchto dvou koled, opět žáci zvednou kartičky s anglickým i českým názvem a tentokrát odevzdají učitelce.
Zhodnocení hodiny a splněných cílů, rozloučení se žáky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
zazpívatsing ikona zvuk
koledacarol ikona zvuk
Co je to koleda?What is a carol? ikona zvuk
Jaké znáš koledy?Which Christmas carols do you know? ikona zvuk
Posloucháme koledy.We listen to Christmas carols. ikona zvuk
Poslouchej pozorně!Listen carefully. ikona zvuk
Zpíváme Tichá noc a Nesem vám noviny.We sing Silent Night and Good Tidings. ikona zvuk
nejznámější koledymost popular carols ikona zvuk