logo

Lidová a umělá píseň

I. - úvodní informace
Název:
Lidová a umělá píseň
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát co je to lidová a umělá píseň, [Žáci znají co je to lidová a umělá píseň.]
  • Nácvik písně Okolo Hradce - naučit žáky [Žáci umí píseň Okolo Hradce.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglická slovíčka týkající se lidové a umělé písně. [Žáci ovládají anglická slovíčka týkající se lidové a umělé písně.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinách
  • Práce na interaktivní tabuli
  • Zpěv
Učební pomůcky:
Pracovní listy, interaktivní tabule, kytara, klavír

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny.
Hlavní část
Vysvětlení žákům co je to umělá a lidová píseň. Využívání anglických slovíček napsaných na tabuli. Nejprve anglická slovíka v mluvené řeči užívá učitelka a žáci plní úkoly, poté užívají slovíčka i děti. Následuje práce s interaktivní tabulí. Posunování anglických slovíček k českým. Poslech písní - pouštění různých písniček a společné určování, zda se jedná o umělé či lidové písně. Děti jsou ve skupinách a zvedají příslušnou kartičku s anglickým názvem.
Závěr
Naučit žáky píseň Okolo Hradce, opakování naučených písní, zhodnocení cílů, pozdrav.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
Zazpívejme si tuto píseň.Let's sing this song. ikona zvuk
vyhledejfind ikona zvuk
píseňsong ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Vyhledej na internetu...Search the Internet and find... ikona zvuk
Poznejte…get to know... ikona zvuk
My zpíváme píseň.We are singing a song. ikona zvuk poznamka
Zpívej.sing ikona zvuk
umělá píseňauthored song ikona zvuk
Zpívejte tuto píseň.Sing this song. ikona zvuk