logo

Vánoce - tradice a zvyky

I. - úvodní informace
Název:
Vánoce - tradice a zvyky
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát tradice a zvyky Vánoc [Žáci se naučili základní tradice týkající se Vánoc]
  • Naučit žáky zpívat vánoční píseň Rolničky [Žáci umí zazpívat píseň Rolničky]
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát anglické výrazy týkající se Vánoc [Žáci se naučili znát anglické výrazy napsané na kartičkách]
  • Znát píseň Rolničky v angličtině [Žáci se umí zazpívat píseń Rolničky v angličtině]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve skupinách s kartičkami
  • hra na hudební nástroje a zpěv
  • vyprávění
Učební pomůcky:
katičky, klavír, kytara, nakopírovaný text písně, tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, užití obecných anglických výrazů, které jsou ve slovní zásobě (napsány na tabuli), seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny.
Hlavní část
Vyprávění o Vánocích - tradice a zvyky - užívat anglické výrazy týkající se Vánoc, které jsou napsány na katičkách. Žáci pracují ve skupinách po dvou a mají u sebe katičky s anglickými pojmy. Když vyučující řekne příslušné slovo či větu anglicky, žáci zvednou správnou kartu. Naučit žáky česky i anglicky text písně Rolničky. Anglický i český text písně žáci dostanou v natištěné formě. Nejprve společné přečtení písně, vysvětlení smyslu textu a po té zpěv.


Závěr
Opakování naučené písně Rolničky česky i anglicky. Zhodnocení hodiny a splněných cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
zazpívatsing ikona zvuk
Zpíváme s kytarou.We are singing with the guitar. ikona zvuk
V prosinci jsou Vánoce.Christmas is in December. ikona zvuk
Mám rád Štědrý den.I like Christmas Day. ikona zvuk
Zdobíme stromeček.We decorate the Christmas tree. ikona zvuk
Máme dárky.We have got presents. ikona zvuk
VánoceChristmas ikona zvuk
Umíme i vánoční písně.We can sing Christmas songs too. ikona zvuk
Dobrý den, paní učitelko.Good morning, Miss. Good afternoon, Miss. ikona zvuk poznamka
Postavte se, prosím!Stand up please! ikona zvuk
rolničky jingle bells ikona zvuk