logo

Leoš Janáček - život a dílo

I. - úvodní informace
Název:
Leoš Janáček - život a dílo
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát život Leoše Janáčka [Žáci umí životopis Leoše Janáčka]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát anglická slovíčka týkající se života a díla slavného skladatele [Žáci znají příslušná anglická slovíčka k životopisu Leoše Janáčka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vyhledávání na internetu
  • Skupinová práce
  • Zpěv
Učební pomůcky:
PC, kytara, klavír, pracování listy,

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, oraganizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny
Hlavní část
Vyhledávání na internetu životopis Leoše Janáčka - užívání při psaní anglických slovíček, která jsou napsaná na tabuli (učitelka je nejprve přečte žákům), skupinová práce žáků dle pracovních litů s tématem Leoše Janáčka, žáci stříhají kartičky s anglickými slovíčky a lepí je do příslušných políček v pracovním listě.
Závěr
Opakování naučených písní v doprovodu kytary a klavíru. Zopakování učiva, zhodnocení hodiny a splněných cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
životopis (osoby napsaný někým jiným)biography ikona zvuk
koncertní životconcert life ikona zvuk
životlife ikona zvuk
vážná hudbaclassical music ikona zvuk
dílowork ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
píseňsong ikona zvuk
bydlištěplace of residence ikona zvuk
životopisy slavných lidíbiographies of famous people ikona zvuk
český hudební skladatelCzech composer ikona zvuk
studiumstudy ikona zvuk
narozeníbirth ikona zvuk