logo

2/4 takt - polka, pochod

I. - úvodní informace
Název:
2/4 takt - polka, pochod
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky poznat 2/4 takt. [Žáci poznají 2/4 takt.]
  • Naučit žáky poznat co je polka a pochod. [Žáci poznají polku a pochod.]
  • Naučit píseň Já se dycky vohlídám. [Žáci umí zpívat píseň Já se dycky vohlídám.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát anglické výrazy týkající se pochodu a polky. [Žáci znají anglické výrazy týkající se polky a pochodu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Pohybové hry, tanec
  • poslech
  • zpěv
Učební pomůcky:
cd - přehrávač, klavír

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny, opakování písní ve 2/4 taktu.
Hlavní část
Vysvětlení 2/4 taktu, počítání dob, jaké známe písně ve 2/4 taktu - polka, pochod. Poslech známých lidových písní - žáci poznávají zda se jedná o polku nebo pochod a při tom ukazují kartičky s anglickými názvy, se kterými se společně s učitelkou seznámí ústní formou. Následuje nácvik polkových kroků. Žáci na písničku Dyby byla Morava nacvičují polku.
Ostatní slovíčka, které učitelka užívá v hodině jsou napsaná na nástěnce.

Závěr
Nácvik písně Já se dycky vohlídám - píseň ve 2/4 taktu. Zhodnocení hodiny a splněných cílů, rozloučení česky i anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pochodmarch ikona zvuk
polkapolka ikona zvuk
tanecdance ikona zvuk
dvoudobý taktduple metre / duple time ikona zvuk
lidový tanecfolk dance ikona zvuk
Chodíme v rytmu.We are walking in the rhythm. ikona zvuk
Pochodujeme v rytmu.We are marching in the rhythm. ikona zvuk
Děláme polkové kroky.We are doing polka steps. ikona zvuk
Tancujeme polku.We are dancing polka. ikona zvuk
Polka je na dvě doby.A polka is in 2/3 time. ikona zvuk