logo

Rytmická cvičení - rychlá a pomalá píseň

I. - úvodní informace
Název:
Rytmická cvičení - rychlá a pomalá píseň
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky rozeznávat rychlou a pomalou píseň [Žáci umí rozeznat rychlou a pomalou píseň.]
  • Naučit žáky udržovat správný rytmus při zpěvu [Žáci umí udržet správný rytmus při zpěvu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy týkající se rytmu [Žáci znají anglická slovíčka týkající se rytmu písně.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • poslech
  • Zpěv skupinový i individuální
  • práce s interaktivní tabulí
Učební pomůcky:
cd přehrávač, interaktivní tabule, kytara, klavír

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny,
Hlavní část
Seznámení žáků s hudební rytmizací pomalá a rychlá píseň a jejich hudební značení. Skupinová práce, kdy žáci mají na lavici kartičky s anglickými i českými výrazy. Učitel pustí skladbu na CD přehrávači a žáci zvedají správnou katičku s českým a anglickým výrazem. Následuje přesunutí k interaktivní tabuli, vyučující pustí na you tube píseničku dle přání žáků a poté žáci zvedají kartičky se správnými anglickými výrazy. Další slovíčka k tématu jsou umístěná na nástěnce. Učitel je užívá během výuky a žáky upozorní na možnost podívat se na nástěnku.
Závěr
Zpěv písní - opakování, žáci anglicky, ústní formou řeknou o jakou písneň dle rytmu se jedná, dle slovíček na kartičkách či nástěnce. Zhodnocení hodiny a splněných cílů, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lento – pomalu lento – slowly (but faster than adagio) ikona zvuk
presto – velmi rychlepresto – very fast ikona zvuk
allegro – rychle allegro – quickly ikona zvuk
rytmizacerhythmization ikona zvuk
rychlé tempoquick tempo ikona zvuk
pomalé temposlow tempo ikona zvuk
Je to pomalá píseň.It is a slow song. ikona zvuk
Je to rychlá píseň.It is a quick song. ikona zvuk
Zpíváme pomalou píseň.We are singing a slow song. ikona zvuk poznamka
Zpíváme rychlou píseň.We are singing a quick song. ikona zvuk poznamka