logo

Hlasová cvičení - hlasité a tiché zpívání

I. - úvodní informace
Název:
Hlasová cvičení - hlasité a tiché zpívání
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát rozdíl nezi hlasitým a tichým zpěvem. [Žáci poznají rozdíl mezi hlasitým a tichým zpěvem.]
  • Naučit žáky znát hudební značky p, mf, f. [Žáci znají značky p, f, mf]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát anglické výrazy související s s hudební dynamikou. [Źáci znají anglické výrazy týkající se hudební dynamiky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinový zpěv
  • poslech
  • individuální zkoušení
Učební pomůcky:
Cd přehrávač, klávesy, kytara, pracovní lity

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny,
Hlavní část
Seznámení žáků s hudební dynamikou, vysvětlení pojmu p, mf, f. Ústní seznamení žáků s anglickými slovíčky týkající se hudební dynamiky. Žáci mají na kartičkách napsaná anglická slovíčka s hudební dynamikou, učitelka hraje melodii na klavír, při čemž střídá při hraní dynamiku, děti podle toho ukazují anglická slovíčka zároveň s českými. Společné zpívání písní na kytaru a na klavír - žáci zpívají a střídají dynamiku podle anglických slovíček, které žákům říká učitelka.
Závěr
Poslech skladby, kde se žáci zaměří na dynamiku a opět využívájí kartičky s anglickými slovíčky. Zhodnocení hodiny a splněných cílů, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
potichusoftly ikona zvuk
dynamikadynamics ikona zvuk
hrát potichuplay softly ikona zvuk
hrát silně (forte)play aloud (forte) ikona zvuk
dynamika - hudebně výrazový prostředekdynamics - means of musical expression ikona zvuk
hlasitějilouder ikona zvuk
Zpívej nahlas.Sing out loud. ikona zvuk
Zpívej potichu.Sing softly. ikona zvuk
středně silněmoderately loud ikona zvuk
velmi silněvery loud ikona zvuk
střídání substitution ikona zvuk
Zpívejte tuto píseň.Sing this song. ikona zvuk