logo

Poslech - A. Dvořák

I. - úvodní informace
Název:
Poslech - A. Dvořák
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky soustředění a vnímání při poslechu hudby [Žáci se naučili vnímat hudbu.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglická slovíčka související s poslechem hudby [Žáci se naučili anglická slovíčka týkající se poslechu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • kolektivní poslech, kolektivní sledování opery
  • samostatná práce
  • zpěv
Učební pomůcky:
cd přehrávač, kytara, interaktivní tabule, notebook

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny.
Hlavní část
Společné opakování Ant. Dvořáka - životopisu a jeho díla, žáci při tom užívají naučená slovíčka, která jsou napsaná na nástěnce. Následuje poslech skladby Rusalka od Antonína Dvořáka, učitelka užívá anglické pokyny týkající se poslechu (všechna tato slovíčka a slovní spojení v anglickém i českém jazyce jsou rozmístěny po třídě, aby na ně všichni žáci viděli). Po poslechu shlédnou žáci tutéž ukázku z Rusalky na interaktivní tabuli, zde mají žáci možnost vnímat děj nejen sluchem, ale i zrakem a zjistit zda pochopili děj. I při sledování užívá učitelka stejné pokyny v anglickém jazyce jako při poslechu, žáci opět mají možnost kontroly slovíček jež jsou umístěná ve třídě.
Závěr
Zpěv naučených písní, zhodnocení hodiny a splněných cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
klavírpiano ikona zvuk
hudební nástroj, hudební nástrojea musical instrument, musical instruments ikona zvuk
poslechlistening ikona zvuk
sborový zpěvchoir singing ikona zvuk
životopis (osoby napsaný někým jiným)biography ikona zvuk
Sedíme tiše.We are sitting quietly. ikona zvuk
opakovánírevision ikona zvuk
poslechová hodinaa listening class ikona zvuk
operaopera ikona zvuk
soustředit se na poslech hudbyconcentrate on the listening of music ikona zvuk
Poslouchej hudbu!Listen to the music. ikona zvuk