logo

Délky not, pomlky

I. - úvodní informace
Název:
Délky not, pomlky
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Veronika Pazderková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • délky not [rytmická cvičení]
  • pomlky [rytmická cvičení]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické termíny, které se týkají rytmu [krátké testy na přiřazení anglického termínu k českému výrazu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • rytmické hry
  • vyklepávání rytmu podle notového zápisu
Učební pomůcky:
notový zápis

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v angličtině.
Zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické výrazy.
Závěr
Krátký test na přiřazování anglických výrazů k českým termínům.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Na kolik dob je tato pomlka?How many beats does this rest last for? ikona zvuk
Na kolik dob je půlová pomlka?How many beats does a halfrest last? ikona zvuk
pomlka celáwhole rest ikona zvuk poznamka
pomlka půlováhalf rest ikona zvuk poznamka
pomlka čtvrťováquarter rest ikona zvuk poznamka
pomlka osminováeight rest ikona zvuk poznamka
pomlka šestnáctinovásixteenth rest ikona zvuk poznamka
pomlkarest ikona zvuk
Pomlka celá je na čtyři doby.A whole rest lasts four measures. ikona zvuk
Pomlka čtvrťová trvá jednu dobu.A quarter rest lasts one measure. ikona zvuk
Pomlka osminová je na půl doby.An eighth rest lasts half a measure. ikona zvuk
Pomlka půlová trvá dvě doby.A half-rest lasts two measures. ikona zvuk
Pomlka šestnáctinová trvá čtvrt doby.A sixteenth rest lasts a quarter of a measure. ikona zvuk