logo

Sonátová forma

I. - úvodní informace
Název:
Sonátová forma
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o sonátové formě. [Souhrn základních poznatků o sonátě žáky.]
  • Poslech Beethovenovy Symfonie č. 5 c moll Osudová. [Hledání kontrastních témat v poslechové skladbě.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy spojené se sonátou. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- CD přehrávač
- hudební nahrávka Beethovenovy Symfonie č. 5 c moll Osudová
- notové záznamy témat
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Fonační cvičení v angličtině.
Dechová cvičení.
Hlavní část
Seznámení s pojmem sonátová forma, její díly. Poslech hudební nahrávky Beethovenovy Symfonie č. 5 c moll Osudová. Hledání kontrastních témat v poslechové skladbě(kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu sonátové formy). Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.

Závěr
Souhrn základních poznatků o sonátě, sonátové formě žáky. Zhodnocení průběhu hodiny, splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
poslechové skladbycompositions for listening (exercise) ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today's lesson is ... ikona zvuk
Pustíme si...I am going to play ikona zvuk
hudební formymusic forms ikona zvuk
první věta symfoniethe first movement of the symphony ikona zvuk
sonátasonata ikona zvuk
části skladbypart of a composition ikona zvuk
sólový nástrojsolo instrument ikona zvuk
věta (část hudební skladby)movement ikona zvuk
hudební doprovodmusical accompaniment ikona zvuk