logo

Koncert - W. A. Mozart

I. - úvodní informace
Název:
Koncert - W. A. Mozart
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat další informace o koncertu, díle W. A. Mozarta. [Debata o poslechu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy týkající se koncertu. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Diskuse.
Učební pomůcky:
- CD W. A. Mozart - Koncert pro fagot a orchestr B dur
- CD přehrávač
- notový záznam ukázky
- test Hot Potatoes
- PC

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická cvičení a fonační cvičení v angličtině.
Hlavní část
Výklad o vývoji nástrojového koncertu. Poslech díla Wolfganga Amadea Mozarta - Koncert pro fagot a orchestr B dur. Žáci poznávají poslechem hudební nástroje, určují je anglicky.
Diskuse o prožitku poslechu s aplikací anglických výrazů. Zpěv známých písní. Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu koncertu.

Závěr
Zhodnocení průběhu vyučovací hodiny, úrovně pěveckých dovedností a znalostí anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koncertconcerto ikona zvuk poznamka
housleviolin ikona zvuk
Pustíme si...I am going to play ikona zvuk
Poslechněte si to.listen to this ikona zvuk
Zde koncertoval Mozart.Mozart gave a concert here. ikona zvuk
orchestrorchestra ikona zvuk
fagotbassoon ikona zvuk
sólistasoloist ikona zvuk
sólový nástrojsolo instrument ikona zvuk
Všimněte si hlavního tématu koncertu.Notice the main theme of the concerto. ikona zvuk