logo

Koncert - J. S. Bach

I. - úvodní informace
Název:
Koncert - J. S. Bach
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o hudební skladbě - koncertu. [Souhrn základních poznatků žáky.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s polyfonií. [Žáci zopakují ústně slovní zásobu k tématu.]
  • Znát správnou výslovnost a pravopis anglických výrazů týkajících se polyfonie. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Komunikace ve skupinách.
Učební pomůcky:
- CD J. S. Bach - Braniborský koncert č. 2
- přehrávač
- notový zápis
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Fonační cvičení v angličtině.
Hlavní část
Výklad o hudební skladbě (hudební formě)- koncertu. Žáci zopakují ústně slovní zásobu k tématu. Poslech skladby J. S. Bacha - Braniborský koncert č. 2. Komunikace ve skupinách - určování nástrojů v concertinu (hra malé skupiny nástrojů uvnitř orchestru)a v concertu grossu (zbytek orchestru).
Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu polyfonie.
Závěr
Souhrn základních poznatků žáky s aplikací anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koncertconcerto ikona zvuk poznamka
vícehlaspolyphony ikona zvuk
instrumentálníinstrumental ikona zvuk
barokothe Baroque style ikona zvuk
hudební formamusic form ikona zvuk
dvojhlasa song for two voices ikona zvuk
instrumentální hrainstrumental music ikona zvuk
kánonround ikona zvuk
fugafugue ikona zvuk
Budeme zpívat kánon.we are going to sing a round. ikona zvuk
trojhlasa song for three voices ikona zvuk
orchestrorchestra ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk