logo

Instrumentální polyfonie

I. - úvodní informace
Název:
Instrumentální polyfonie
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o instrumentální polyfonii - fuga v období baroka. [Souhrn základních poznatků o instrumentální polyfonii žáky.]
  • Poslech fugy od J. S. Bacha. [Diskuse o prožitku z poslechu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s vícehlasem. [Fonetická nápodoba výrazů.]
  • Opakovat pravopis a výslovnost anglických výrazů týkajících se tématu polyfonie. [Ústní ověřování znalostí anglických výrazů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad učitele, poslech, vedení diskuse, nápodoba výslovnosti).
Učební pomůcky:
- CD J. S. Bach - Umění fugy
- CD přehrávač
- Powerpointová prezentace o životě a díle J. S. Bacha
- dataprojektor
- psací potřeby

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a dechová cvičení.
Hlavní část
Informace o instrumentální polyfonii - polyfonních skladbách určených pro hudební nástroje. Rozvoj od 16. století. Nejdokonalejší mnohohlasá hudební forma - fuga. Rozmach v období baroka, promítání Powerpointové prezentace o životě a díle Johanna Sebastiana Bacha. Poslech jeho fugy č. 1 s komentářem ze souboru polyfonních skladeb Umění fugy. V průběhu výkladu vyučující aplikuje anglické výrazy, žáci výrazy foneticky napodobují.
Diskuse o prožitku z poslechu s aplikací anglických výrazů žáky. Zpěv polyfonního dvojhlasu, trojhlasu, kánonů. Promítnutí anglických termínů dataprojektorem,žáci fixují správný pravopis při dopisování českých výrazů k anglickým. Poté proběhne ústní ověřování znalostí anglických výrazů.
Závěr
Zhodnocení průběhu vyučovací hodiny, přínosu díla J. S. Bacha, úrovně žákovských vědomostí a pěveckých dovedností.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vícehlaspolyphony ikona zvuk
instrumentálníinstrumental ikona zvuk
barokothe Baroque style ikona zvuk
hudební formamusic form ikona zvuk
dvojhlasa song for two voices ikona zvuk
instrumentální hrainstrumental music ikona zvuk
kánonround ikona zvuk
fugafugue ikona zvuk
Budeme zpívat kánon.we are going to sing a round. ikona zvuk
trojhlasa song for three voices ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk