logo

Vokální polyfonní skladby

I. - úvodní informace
Název:
Vokální polyfonní skladby
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozšířit informace o polyfonii. [Diskuse o poslechu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s polyfonií. [Přiřazení překladů anglických pojmů na pracovním listě.]
  • Procvičit správnou výslovnost pomocí žákovského vystoupení. [Aplikování anglických výrazů při vystoupení žáků pro "zahraniční publikum".]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Diskuse.
  • Skupinová práce (příprava vystoupení).
Učební pomůcky:
- CD G. da Palestrina - Missa Papae Marceli
- pracovní listy pro žáky

Popis hodiny
Úvod

Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a dechová cvičení.
Hlavní část
Zopakování znalostí o kánonu. Seznámení s autory vokálních polyfonních skladeb - Orlando di Lasso, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Poslech hudební nahrávky G. da Palestriny - Missa Papae Marceli, diskuse o poslechu. Zpěv polyfonních dvojhlasů, trojhlasů, kánonů.
Žáci připojí čarou překlady anglických pojmů na pracovním listě, kontrola ve dvojicích. Ve skupinách si žáci připraví anglicky moderované "vystoupení", ve kterém zazpívají naučené polyfonní skladby pro fiktivní zahraniční publikum.
Závěr
Zhodnocení průběhu vyučovací hodiny, správnosti vyplnění pracovních listů a použití anglických výrazů při moderování vystoupení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednohlasmonophony ikona zvuk
vícehlaspolyphony ikona zvuk
dvojhlasa song for two voices ikona zvuk
kánonround ikona zvuk
Zazpíváme si dvojhlasně.let´s sing in two voices ikona zvuk
Budeme zpívat kánon.we are going to sing a round. ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
lidový dvojhlasfolk song for two voices ikona zvuk
trojhlasa song for three voices ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk