logo

Kánon

I. - úvodní informace
Název:
Kánon
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o polyfonii. [Zpěv kánonů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s polyfonií. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech písní v podání vyučujícího).
Učební pomůcky:
- notové záznamy kánonů
- keyboard
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a hlasová cvičení.
Hlavní část
Pojem kánon jako druh imitační polyfonie. Prezentace a aplikace nových anglických výrazů, žáci plní pokyn na základě anglického pokynu. Zopakování zpěvu kánonů Červená se, line záře a Dú Valaši, dú. Výuka kánonu Ej, padá, padá rosička.
Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace nových výrazů ve větách vhodných k tématu polyfonie.
Závěr
Zpěv kánonu Ej, padá, padá rosička. Zhodnocení průběhu vyučování.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednohlasmonophony ikona zvuk
vícehlaspolyphony ikona zvuk
dvojhlasa song for two voices ikona zvuk
kánonround ikona zvuk
Zazpíváme si dvojhlasně.let´s sing in two voices ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Budeme zpívat kánon.we are going to sing a round. ikona zvuk
lidový dvojhlasfolk song for two voices ikona zvuk
vícehlasá kompozicepolyphony ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk