logo

Vícehlas

I. - úvodní informace
Název:
Vícehlas
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o polyfonii. [Rytmická cvičení.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s polyfonií. [Překlad anglických pojmů prezentovat písemně na tabuli (nácvik pravopisu), fixovat správnou výslovnost.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech ukázek).
Učební pomůcky:
- CD přehrávač
- ukázka jednohlasu a barokního vícehlasu
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a hlasová cvičení.
Hlavní část
Seznámení s rozdílem mezi homofonií a polyfonií. Vývoj mnohohlasé hudby, poslech ukázky jednohlasu a barokního vícehlasu.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit během výkladu anglickými zápisem na tabuli, nácvik správné výslovnosti. Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace nových výrazů ve vhodných větách.
Závěr
Zhodnocení průběhu vyučování.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zazpívatsing ikona zvuk
jednohlasmonophony ikona zvuk
vícehlaspolyphony ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
poslechová skladbaa composition for listening ikona zvuk poznamka
Pustíme si...I am going to play ikona zvuk
Poslechněte si to.listen to this ikona zvuk
Hudba zní.Music is being played. ikona zvuk
vícehlasá kompozicepolyphony ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk