logo

Harmonické stupnice

I. - úvodní informace
Název:
Harmonické stupnice
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakování rozlišení stupnice durové, mollové přirozené a melodické. [Poslech ukázek stupnic, žáci určují.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy týkající se stupnic. [Přiřazení překladů anglických pojmů na tabuli, jejich fonetická nápodoba.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech stupnic zahraných učitelem na keyboard).
  • Soutěž dvou skupin.
Učební pomůcky:
- keyboard
- notové záznamy s ukázkami jednotlivých stupnic
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Zopakování rozlišení ukázky stupnice durové, mollové přirozené a melodické (vyučující hraje na keyboard).
Soutěž dvou skupin - žáci po poslechu určí stupnici.
Výuka probíhá v češtině, česká jména doplnit anglickými.
Závěr
Vyhodnocení soutěže, zhodnocení průběhu hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
charakter stupnicecharacter of a scale ikona zvuk
stupnice melodickámelodic (minor) scale ikona zvuk
stupnicescale ikona zvuk
hudební naukamusic theory ikona zvuk
stupnice durovámajor scale ikona zvuk
stupnice mollováminor scale ikona zvuk
Poslechněte si to.listen to this ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
mollová stupnice melodickámelodic minor scale ikona zvuk
mollová stupnice přirozená (aiolská)natural minor scale (Aeolian) ikona zvuk