logo

Hlasová hygiena

I. - úvodní informace
Název:
Hlasová hygiena
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o lidském hlase, hlasové hygieně. [Hlasová cvičení.]
  • Výuka písně Sbohem, lásko. [Zpěv písně Sbohem, lásko.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy týkající se lidského hlasu. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- hudební nahrávka písně Sbohem, lásko
- CD přehrávač
- notové záznamy
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlasová cvičení.
Hlavní část
Výklad vyučujícího o lidském hlase, hlasové hygieně především v období mutace. Poslech a výuka písně zpívané W. Matuškou, s českým textem I. Fischera, hudba G. Magenta - Sbohem, lásko.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřadit české pojmy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Zpěv písně Sbohem, lásko.
Zhodnocení dosažení stanovených cílů hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hlasový rozsahvoice range ikona zvuk
hlasivkyvocal chords ikona zvuk
Hlasivky jsou rozechvívány vzduchem.Vocal cords are vibrated by airflow. ikona zvuk
správné dýchánícorrect breathing ikona zvuk
hlasová hygienavoice hygiene ikona zvuk
lidský hlashuman voice ikona zvuk
ženské zpěvní hlasywomen's voices ikona zvuk
mužské zpěvní hlasymen' s voices ikona zvuk
mutacechange of voice ikona zvuk
správné držení tělacorrect body posture ikona zvuk
správná výslovnostcorrect pronunciation ikona zvuk