logo

O lidském hlase

I. - úvodní informace
Název:
O lidském hlase
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o lidském hlase. [Hlasová cvičení.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy týkající se lidského hlasu. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech).
Učební pomůcky:
- hudební nahrávka B. Smetany - Prodaná nevěsta
- CD přehrávač
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výklad vyučujícího o vzniku lidského hlasu rozechvíváním hlasivek, proměnách hlasu během lidského života, rozdělení lidských hlasů mužských, ženských. Poslech ukázek lidských hlasů v tvorbě B. Smetany - Prodaná nevěsta - Kecal a Jeník (bas a tenor), Mařenka a Háta (soprán a alt).
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřadit české pojmy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Zhodnocení dosažení stanovených cílů hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
soprán, sopranista, sopranistkasoprano ikona zvuk
mezzosoprán, mezzosopranistkamezzo-soprano ikona zvuk
altalto ikona zvuk
tenortenor ikona zvuk
barytonbaritone ikona zvuk
basbass ikona zvuk
záznam zvukusound recording/sound track ikona zvuk
hlasový rozsahvoice range ikona zvuk
lidský hlashuman voice ikona zvuk
ženské zpěvní hlasywomen's voices ikona zvuk
mužské zpěvní hlasymen' s voices ikona zvuk