logo

Hudba a slovo

I. - úvodní informace
Název:
Hudba a slovo
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zopakovat základní informace o melodramu, scénické hudbě. [Souhrn základních poznatků o melodramu, scénické hudbě žáky.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným se scénickou hudbou, melodramem. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad učitele).
  • Skupinová práce.
Učební pomůcky:
- ukázky prózy a poezie
- notebook s internetovým připojením
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky. Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Zopakování možností spojení hudby a slova - melodram, scénická hudba, jejich skladatelé (Benda, Fibich, Suk). Souhrn základních poznatků o melodramu, scénické hudbě žáky.
Dvě skupiny žáků nastudují libovolnou prózu či poezii a pokusí se vytvořit melodram nebo sestavit scénickou hudbu. Vhodnou hudbu vyhledají na internetu.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřadit české pojmy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Předvedení výsledků skupinových prací, jejich zhodnocení. Rozbor možností dalšího zdokonalení, využití.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
český operní skladatelCzech opera composer ikona zvuk
slovoword ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
Máš slovo.Your turn. ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
melodramamelodrama ikona zvuk
Vytvořte skupiny.Make groups, please. ikona zvuk
společná recitacea joint recitation ikona zvuk
hudební nahrávkamusic record ikona zvuk
představeníperformance ikona zvuk