logo

Scénická hudba

I. - úvodní informace
Název:
Scénická hudba
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o scénické hudbě. [Souhrn základních poznatků o scénické hudbě žáky.]
  • Josef Suk - scénická hudba k pohádce J. Zeyera Radúz a Mahulena - Pohádka. [Diskuse o prožitku z poslechu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným se scénickou hudbou. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad učitele, poslech, vedení diskuse).
Učební pomůcky:
- hudební ukázka scénické hudby na internetu s prezentací o J. Sukovi
- PC, dataprojektor
- notový zápis poslechové skladby
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Seznámení s pojmem scénická hudba. Poslech ukázky z 1. věty suity Pohádka od Josefa Suka. Název první části čtyřvěté suity je O věrném milování Radúze a Mahuleny a jejich strastech. Zároveň s poslechem promítání prezentace o J. Sukovi. Diskuse o prožitku z poslechu.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřadit české pojmy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Souhrn základních poznatků o scénické hudbě žáky. Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hudební nástroj, hudební nástrojea musical instrument, musical instruments ikona zvuk
dechové hudební nástrojewind instruments ikona zvuk
smyčcové hudební nástrojestring instruments ikona zvuk
pohádkafairy tale ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
hudební skladatelémusic composers ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
předehra, předehryan overture, overtures ikona zvuk
český hudební skladatelCzech composer ikona zvuk
hudební nahrávkamusic record ikona zvuk