logo

Romské písně

I. - úvodní informace
Název:
Romské písně
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat povědomí o kultuře, zvycích a písních romského etnika. [Diskuse o textech písní.]
  • Výuka písně Jablíčko, poslech CD - Věra Bílá - Paš a paňori (U vody). [Zpěv písně Jablíčko.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy související s tématem lidové písně. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Diskuse.
Učební pomůcky:
- notový zápis
- CD přehrávač
- hud. nahrávka Věra Bílá - Paš a paňori (U vody)
- kytara
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky. Zjištění prezence, zápis do třídní knihy. Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky. Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Seznámení s prací etnografů; kulturou, zvyky a písněmi romské národnosti. Výuka zpěvu písně Jablíčko (autorem je J. Doga), která byla použita ve filmu Cikáni jdou do nebe.
Poslech romské písničky Věry Bílé - Paš a paňori (U vody). Diskuse o textech, melodice, citovosti písní.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Nácvik správné výslovnosti a pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.
Závěr
Zpěv romské písně Jablíčko. Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
autor písněauthor of the song ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Zazpívejte si sborově.sing as a choir ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
Rozloučíme se písní...We will say goodbye with a song. ikona zvuk
etnikumethnicity ikona zvuk
hudební nahrávkamusic record ikona zvuk
etnografethnographer ikona zvuk