logo

Putování za lidovou písní X

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní X
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat hlubší informace o znacích lidové písně, novoroční koledy. [Uvádění příkladů novoročních koled, jejich zpěv.]
  • Poslech a výuka písně Den přeslavný. [Zpěv novoroční koledy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy související s tématem lidové písně. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech).
Učební pomůcky:
- hudební nahrávky vánočních koled
- CD přehrávač
- notový zázanam písně Den přeslavný
- zpěvníky Já, písnička
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do učebny pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Dechová a fonační cvičení.
Hlavní část
Seznámení s dalším znakem lidových písní - promítnutí křesťanské tradice do koled a vánočních písní. Jejich vyhledávání žáky v zpěvnících a zpěv. Poslech a následná výuka novoroční lidové koledy Den přeslavný.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli.
Nácvik správné výslovnosti a pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.
Závěr
Zpěv koledy Den přeslavný. Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívej podle zpěvníku.Sing according to the songbook. ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Jaké znáš koledy?Which Christmas carols do you know? ikona zvuk
Posloucháme koledy.We listen to Christmas carols. ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Zazpívejte si sborově.sing as a choir ikona zvuk
Zpívej potichu.Sing softly. ikona zvuk
lidová duchovní píseňspiritual folk song ikona zvuk
koledycarols ikona zvuk