logo

Putování za lidovou písní IX

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní IX
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat hlubší informace o znacích lidové písně, novoroční koledy. [Uvádění příkladů novoročních koled, jejich zpěv.]
  • Poslech a výuka písně Fanfr, fanfr, fanfrnoch. [Zpěv písně Fanfr, fanfr, fanfrnoch.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřazování českých výrazů k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]
  • Naučit se anglické názvy související s tématem lidové písně. [Přiřazení překladů anglických pojmů na tabuli, jejich fonetická nápodoba.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- CD Hradišťanu - píseň Fanfr, fanfr, fanfrnoch
- přehrávač
- zpěvníky lidových písní, notový záznam písně Fanfr, fanfr, fanfrnoch
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky. Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Dechová a fonační cvičení.
Hlavní část
Seznámení s dalším znakem lidových písní - promítnutí křesťanské tradice do koled a vánočních písní. Jejich vyhledávání žáky v zpěvnících a zpěv. Poslech a následná výuka novoroční lidové koledy Fanfr, fanfr, fanfrnoch.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli.
Nácvik správné výslovnosti a pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.
Závěr
Zpěv koledy Fanfr, fanfr, fanfrnoch dvojhlasem. Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Jaké znáš koledy?Which Christmas carols do you know? ikona zvuk
Posloucháme koledy.We listen to Christmas carols. ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Zazpívejte si sborově.sing as a choir ikona zvuk
lidová duchovní píseňspiritual folk song ikona zvuk
koledycarols ikona zvuk
nejznámější koledymost popular carols ikona zvuk