logo

Melodram

I. - úvodní informace
Název:
Melodram
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat prvotní informace o melodramu jako spojení hudby a slova, jeho představiteli J. A. Bendovi. [Souhrn základních poznatků o melodramu žáky.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s melodramem. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- ukázka z melodramu Ariadna na Naxu - Benda
- přehrávač
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Seznámení s pojmem melodram, jeho autorem českým skladatelem Jiřím Antonínem Bendou. Poslech ukázky jeho melodramu Ariadna na Naxu. Zpěv známých písní. Souhrn základních poznatků o melodramu žáky.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřadit české pojmy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hudbamusic ikona zvuk
hudební skladatelémusic composers ikona zvuk
skladatelské uměníthe art of composition ikona zvuk
Máš slovo.Your turn. ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
orchestrorchestra ikona zvuk
skladatela composer ikona zvuk
melodramamelodrama ikona zvuk
herecactor ikona zvuk