logo

Balet - I. Stravinskij

I. - úvodní informace
Název:
Balet - I. Stravinskij
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat další informace o baletu a jeho skladatelích (I. F. Stravinskij). [Žáci se snaží postřehnout dynamiku, tempo, hudební nástroje, části skladby.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy související s pojmem balet. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- CD přehrávač
- CD s baletem I. Stravinského - Pták Ohnivák
- notebook, dataprojektor
- ukázka baletního vystoupení Svěcení jara na internetu
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění docházky, zápis do třídní knihy. Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Seznámení s dalším vývojem baletního umění. Igor Fjodorovič Stravinskij jako hudební skladatel hudby k baletu. Poslech CD s ukázkou baletu Pták Ohnivák. Promítání ukázky baletního představení Svěcení jara z internetu. Žáci se snaží postřehnout pohybové ztvárnění, dynamiku, tempo, hudební nástroje, části skladeb apod.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřadit české pojmy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Shrnutí dosažených cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tanecdance ikona zvuk
Vyjádři pohybem náladu, pocit z poslechu hudby.Express a mood, an emotion inspired by listening to music by movement. ikona zvuk
zámecké tancecourt dances ikona zvuk
baletní uměníart of ballet ikona zvuk
baletní představeníballet performance ikona zvuk
choreografiechoreography ikona zvuk
pohybmotion ikona zvuk
hudební skladatelémusic composers ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
baletballet ikona zvuk
klasický baletclassic ballet ikona zvuk