logo

Balet - S. Prokofjev

I. - úvodní informace
Název:
Balet - S. Prokofjev
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o baletu a jeho skladatelích (S. Prokofjev). [Žáci se snaží postřehnout dynamiku, tempo, hudební nástroje, části skladby.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy týkající se baletu. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřazení anglických pojmů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad).
Učební pomůcky:
- ukázky baletního představení Romeo a Julie na internetu (např. http://www.youtube.com/watch?v=ZB3sd2BAxys )
- notebook, dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Seznámení s dalším vývojem baletního umění. Sergej Prokofjev jako hudební skladatel hudby k baletu. Ukázky baletního představení Romeo a Julie na internetu. Žáci se pak snaží postřehnout dynamiku, tempo, hudební nástroje, části skladby. Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřazení anglických pojmů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Shrnutí dosažených cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vyjádři pohybem náladu, pocit z poslechu hudby.Express a mood, an emotion inspired by listening to music by movement. ikona zvuk
zámecké tancecourt dances ikona zvuk
baletní uměníart of ballet ikona zvuk
baletní představeníballet performance ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today's lesson is ... ikona zvuk
pohybmotion ikona zvuk
hudební skladatelémusic composers ikona zvuk
baletballet ikona zvuk
klasický baletclassic ballet ikona zvuk