logo

Fašank - masopust

I. - úvodní informace
Název:
Fašank - masopust
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s lidovou tradicí fašanku a její historií. [Diskuze.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- počítač
- kytara
- ukázková píseň

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Seznámení s vývojem masopustu od dob starých Slovanů.
Symbolika masopustních masek.
Výuka nové písně - Stratila sa na salaši slanina.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lidové zvyky a tradicefolk customs and traditions ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
obřadní píseňa cerermonial song ikona zvuk
Zopakujte si následující píseň.repeat the following song ikona zvuk
kulturní tradicecultural tradition ikona zvuk
folklórfolklore ikona zvuk
masopustcarnival/Shrovetide ikona zvuk
masopustní obřadní obchůzkaShrove parade ikona zvuk
masopustní veselíShrove Tuesday - a day of high spirits ikona zvuk
moravská lidová píseňMoravian folk music ikona zvuk
lidová kulturafolk culture ikona zvuk