logo

Putování za lidovou písní VII

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní VII
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Prohloubit vědomosti o znacích lidové písně; písně obřadní, oslavné. [Uvádění příkladů a zpěv různých lidových písní obřadních, oslavných.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy týkající se lidové písně. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Diskuse o textech obřadních a oslavných písní lidových.
Učební pomůcky:
- hudební nahrávky písní z obřadů a oslav a jejich záznamy ve zpěvnících
- CD přehrávač, PC
- notové zápisy písně Smrtná neděla
- keyboard
- kniha D. Šottnerové - Lidové tradice
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy anglicky pozdrav.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Fonační cvičení v angličtině.
Hlavní část
Opakování znaků lidových písní. Písně nejznámějších obřadů a oslav, jejich vyhledávání a zpěv podle notových záznamů ve zpěvnících. Vypravování o zvyku "vynášení smrti" na Smrtnou neděli před Velikonocemi, čtení z knihy D. Šottnerové - Lidové tradice, diskuse o vynášení Morany v naší obci. Poslech různých hudebních nahrávek lidových písní obřadů a oslav. Výuka moravské lidové písně Smrtná neděla.
Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu lidová píseň.
Závěr
Zpěv písně Smrtná neděla aj. známých lidových písní. Zhodnocení hodiny a splnění cílů, úrovně pěveckých dovedností a znalostí anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Zazpívejte si sborově.sing as a choir ikona zvuk
Přineste nahrávky na příští hodinu.Bring recordings to the next class. ikona zvuk
velikonoční obřadyEaster services ikona zvuk
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
obřadceremony ikona zvuk
moravská lidová píseňMoravian folk music ikona zvuk
oslavacelebration ikona zvuk