logo

Putování za lidovou písní VI

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní VI
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat hlubší informace o znacích lidové písně, pracovní písně. [Uvádění příkladů a zpěv různých lidových písní pracovních.]
  • Výuka americké lidové písně Skoč tam, natrhej. [Zpěv písně Skoč tam, natrhej.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy týkající se lidové písně. [Přiřazení překladů anglických pojmů na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřazení anglických pojmů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- hudební nahrávky lidových písní pracovních
- CD přehrávač
- zpěvníky, notové zápisy písně Skoč tam, natrhej
- keyboard
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky. Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky. Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Rozšíření vědomostí žáků o další znaky lidových písní - píseň pomáhá při práci. Spirituály - písně amerických černých otroků. Vyhledávání různých pracovních písní ve zpěvnících, poslech hudebních nahrávek pracovních písní. Výuka písně Skoč tam, natrhej.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy přiřadit k anglickým zápisům na tabuli. Přiřazení anglických pojmů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, poslech správné výslovnosti.
Závěr
Zpěv písně Skoč tam, natrhej. Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
Zpívej zpaměti.Sing by heart. ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Přineste nahrávky na příští hodinu.Bring recordings to the next class. ikona zvuk
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
pracovní píseň, pracovní písněa work song, work songs ikona zvuk
Zpívejte se mnou.Sing along. ikona zvuk
spirituály a duchovní sborové písněgospels and spiritual choir music ikona zvuk