logo

Putování za lidovou písní IV

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní IV
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Prohloubit vědomosti o znacích lidové písně; písně milostné. [Uvádění příkladů a zpěv různých lidových písní milostných.]
  • Výuka písně Když jsem já šel tou putimskou branou. [Zpěv písně Když jsem já šel tou putimskou branou.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy týkající se lidové písně. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- hudební nahrávky lidových písní milostných
- CD přehrávač
- notové zápisy písně Když jsem já šel tou putimskou branou a jiných lidových písní
- keyboard
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Anglický pozdrav. Organizační prvky. Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky. Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky. Fonační cvičení v angličtině.
Hlavní část
Opakování znaků lidových písní. Písně milostné, jejich vyhledávání a zpěv podle notových záznamů.
Poslech hudebních nahrávek milostných lidových písní. Výuka zpěvu písně Když jsem já šel tou putimskou branou. Zpěv žákům již známých lidových písní. Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu lidová píseň.
Závěr
Zpěv písně Když jsem já šel tou putimskou branou. Zhodnocení průběhu hodiny, úrovně pěveckých dovedností a znalostí anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Zpívejte!Sing along. ikona zvuk
zazpívatsing ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
Vezmi si zpěvník.Take the songbook. ikona zvuk
Zpívej podle zpěvníku.Sing according to the songbook. ikona zvuk
Zpívej zpaměti.Sing by heart. ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
Přineste nahrávky na příští hodinu.Bring recordings to the next class. ikona zvuk
moravská lidová píseňMoravian folk music ikona zvuk