logo

Putování za lidovou písní III

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní III
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o znacích lidové písně. Písně související s vojnou. [Uvádění příkladů různých lidových písní zpívaných chlapci odcházejícími na vojnu.]
  • Výuka lidové písně V Hodoníně za vojáčka. [Zpěv písně V Hodoníně za vojáčka.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy týkající se lidové písně. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřazování českých výrazů k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
Učební pomůcky:
- hudební nahrávka a notový zápis lidové písně V Hodoníně za vojáčka
- CD přehrávač
- klavír
- interaktivní test Hot Potatoes
- PC

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky, organizační prvky.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Opakování a rozšíření znaků lidových písní. Písně související s vojnou, jejich vyhledávání a zpěv podle notových záznamů ve zpěvnících. Pokus o nácvik lidového tance verbuňku. Poslech hudebních nahrávek lidových písní souvisejících s odchodem chlapců na vojnu. Poslech a výuka zpěvu písně V Hodoníně za vojáčka.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Nácvik správné výslovnosti a pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.
Závěr
Zpěv písně V Hodoníně za vojáčka. Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Postavte se.Stand up! ikona zvuk
Vyhledejte ukázky.find the extracts ikona zvuk
Přineste nahrávky na příští hodinu.Bring recordings to the next class. ikona zvuk
Rozloučíme se písní...We will say goodbye with a song. ikona zvuk
lidový tanec vojenskýmilitary folk dance ikona zvuk
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
lidový tanecfolk dance ikona zvuk
Poslechněte si to v klavírním podání.Listen to the piano version. ikona zvuk
Zpěvák zpívá.A singer sings. ikona zvuk