logo

Putování za lidovou písní III

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní III
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o znacích lidové písně. Ukolébavky jako součást každodenního života. [Uvádění příkladů různých lidových písní - ukolébavek.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy týkající se lidové písně. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Diskuse o textech ukolébavek.
Učební pomůcky:
- hudební nahrávky ukolébavek
- CD přehrávač
- zpěvník lidových písní
- keyboard
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky, organizační prvky.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Fonační cvičení v anglličtině.
Hlavní část
Opakování znaků lidových písní. Ukolébavky jako součást každodenního života v různých národech. Jejich vyhledávání, popř. zpěv podle notových záznamů ve zpěvnících. Poslech přinesených ukázek lidových písní, preference ukolébavek.
Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu lidová píseň.
Závěr
Zhodnocení hodiny a splnění cílů, úrovně pěveckých dovedností a znalostí anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
národní kulturanational culture ikona zvuk
poslechnout si ukázkulisten to the extract ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
ukolébavkalullaby ikona zvuk
Vyhledejte ukázky.find the extracts ikona zvuk
Přineste nahrávky na příští hodinu.Bring recordings to the next class. ikona zvuk
Rozloučíme se písní...We will say goodbye with a song. ikona zvuk
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
Zpěvák zpívá.A singer sings. ikona zvuk