logo

Národní divadlo

I. - úvodní informace
Název:
Národní divadlo
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat rozšiřující informace o historii a současnosti Národního divadla. [Soutěžní kvíz.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy spojené s tématem Národního divadla. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad s Powerpointovou prezentací, poslech CD).
  • Soutěž dvou skupin - kvíz.
Učební pomůcky:
- kvízové otázky (doc. v příloze)
- Powerpointová prezentace, dataprojektor, notebook
- hudební ukázka opery Libuše od B. Smetany
- CD přehrávač

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky. Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výklad vyučujícího za pomoci prezentace s dobovými a současnými fotografiemi Národního divadla. Poslech první opery zahrané v Nár. divadle - Smetanovy Libuše. Soutěžní kvíz dvou skupin s tématem Národního divadla v Praze. Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli.
Závěr
Vyhodnocení kvízu, vyhlášení vítězů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Národní divadlo v PrazeNational Theatre in Prague ikona zvuk
operní tvorbaopera works ikona zvuk
oponacurtain ikona zvuk
umělecartist ikona zvuk
komorní hrychamber music ikona zvuk
moderní tvorbamodern art ikona zvuk
Národní divadloNational Theatre ikona zvuk
hudební památkamusical heritage ikona zvuk
oheň fire ikona zvuk
Všimněte si hlavního tématu koncertu.Notice the main theme of the concerto. ikona zvuk